Вимоги до наукових статей та тез

 

Статті друкуються українською, російською або англійською мовою. Обсяг статей – 10-15 сторінок, тез доповідей – 1 сторінка А4.

Матеріали Симпозіуму у вигляді тез і статей будуть опубліковані в журналі «МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ».

До друку приймаються статті і тези, які не були видані або подані до інших журналів та містять такі необхідні елементи: шифр УДК, назва статті, прізвища та ініціали авторів (кількість авторів однієї публікації не повинна перевищувати п’яти осіб); назва установи та місто. Текст статей і тез має бути викладений згідно вимогам журналу “Медицина невідкладних станів” http://www.mif-ua.com/avtoram.

Файл повинен мати назву - прізвище першого автора.

Якщо статей або тез з одним і таким самим першим автором декілька, треба після прізвища ставити номер (наприклад Іванов-1.doc).

Після назви файла обов'язково треба вказати розширення (doc, docx, rtf, odt, pdf и др.).

Матеріал потрібно надавати на електронну пошту – meetanest@dma.dp.ua з приміткою «На Симпозіум-2018».

Статті, тези і теми доповідей приймаються до 31 серпня 2018 року.

 

Довідки з питань розміщення статей та тез можна отримати:

доцент Кріштафор Артур Анатолійович,

тел. +38(066)717-80-18, (098)565-00-15, e-mail: meetanest@dma.dp.ua