Головні теми ІІ Симпозіуму з міжнародною участю «Нові горизонти анестезіології, інтенсивної терапії критичних станів та лікування болю»:

   • Анестезіологічне забезпечення та інтенсивна терапія периопераційного періоду;
   • Лікування гострого та хронічного болю;
   • Проблема безпеки в анестезіологічній практиці;
   • Сучасні принципи інтенсивної терапії критичних та термінальних станів;
   • Інтенсивна терапія сепсису та септичного шоку;
   • Інтенсивна терапія бойової травми;
   • Актуальні питання анестезії та ІТ дитячого віку;
   • Сучасні проблеми інтенсивної терапії та анестезії в акушерстві;
   • Нове в анестезіології та інтенсивній терапії;
   • Медицина катастроф;
   • Питання дипломної та післядипломної освіти в анестезіології та ІТ;
   • Питання освіти середнього медичного персоналу відділень анестезіології та інтенсивної терапії.
   • Нутритивна підтримка пацентів в ургентних станах

   Також будуть проведені наступні заходи:

   • Відкриття регіонального центру Європейської освіти в анестезіології (CEEA) у м. Дніпро;
   • Проведення лекційного курсу №5 “Неврологія, біль, регіональна анестезія”.
   shadow-ornament